beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

当前位置: 首页  学生通知

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]3、4月份各班阳光体育积分公示

2019、2020、2021级各级同学:

       以下是beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]2021—2022第二学期3月份、4月份有关2019、2020、2021本科生各班阳光体育活动积分情况(详见附件)。

       beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]体育部依据“2021-2022学年第二学期beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]阳光体育实施制度(试行)”对班级进行了相应的体育综测分扣除、奖励。 

       现给予公示:

       公示时间:5月15日至5月17日,公示期内,如有异议,请各班文体委员联系beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]体育部工作人员,逾期不予受理。

3月份阳光体育成绩

排行

学院

班级

3月份积分

总积分

增加综测分

扣除综测分

1

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖2

45

205.0

0.01

0

2

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖4

40

200.0

0

0

3

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖3

45

165.0

0.01

0

4

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖2

40

160.0

0

0

5

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21海洋科学2

40

160.0

0

0

6

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖3

45

165.0

0.01

0

7

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21海洋科学3

45

165.0

0.01

0

8

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖1

40

160.0

0

0

9

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20海洋科学3

40

160.0

0

0

10

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖5

43

163.0

0

0

11

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖2

43

163.0

0

0

12

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖6

40

160.0

0

0

13

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖4

40

160.0

0

0

14

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖4

40

160.0

0

0

15

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖3

40

160.0

0

0

16

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20海洋科学1

40

160.0

0

0

17

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖1

40

160.0

0

0

18

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19海洋科学2

40

150.0

0

0

19

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21海洋科学1

45

155.0

0.01

0

20

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖5

40

150.0

0

0

21

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20海洋科学2

30

150.0

0

0.02

22

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19海洋科学3

45

155.0

0.01

0

23

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19海洋科学1

42

122.0

0

0

24

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖1

42

112.0

0

0


4月份阳光体育积分

排行

学院

班级

4月积分

总积分

增加综测分

扣除综测分

1

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖2

45

245

0.01

0

2

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖4

40

240

0

0

3

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖3

45

205

0.01

0

4

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖3

41

201

0

0

5

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖1

40

200

0

0

6

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20海洋科学1

40

200

0

0

7

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖1

40

200

0

0

8

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21海洋科学2

40

200

0

0

9

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21海洋科学3

40

200

0

0

10

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖4

40

200

0

0

11

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖5

40

200

0

0

12

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖2

40

200

0

0

13

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖6

40

200

0

0

14

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖3

40

200

0

0

15

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20海洋科学2

44

194

0

0

16

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21海洋科学1

41

191

0

0

17

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

21水产养殖5

40

190

0

0

18

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19海洋科学3

40

190

0

0

19

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19海洋科学2

40

180

0

0

20

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19海洋科学1

42

162

0

0

21

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖4

0

160

0

0.08

22

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

19水产养殖2

0

160

0

0.08

23

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20海洋科学3

0

160

0

0.08

24

beat365亚洲官方网站-[欢迎您!]

20水产养殖1

41

151

0

0


附件:3月份阳光体育积分(1).xlsx

          4月阳光体育活动积分(3).xlsx